မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး၌ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (မ.အ.ဖ) ဌာနချုပ်၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

articles_advs

၃  ဒီဇင်ဘာ