မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်မယ့် နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဝင်ရောက်လာရင်၊ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့ကိုက်ညီရင် အမြန်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်စေမှာပါ