ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးကြပါစို့

ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတိုင်း

ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့

ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးကြပါစို့