COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁,၄၂၈) ဦး တွေ့ရှိ

articles_advs

(၂၇-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည  (၈:၀၀)နာရီ

 (၂၆-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၂၇-၁၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၁၈,၁၉၇) ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် (၁,၄၂၈) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။ 

Credit>Ministry of Health and Sports, Myanmar

 

mdn