ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ သံသယရှိတယ်ဆိုရင် အိမ်မှာသီးခြားအခန်းနဲ့ နေရပါမယ်။ အခန်းထဲကအပြင်ကို မထွက်ရပါဘူး