ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာက အကောင်းဆုံးပါ။

awhqHk