မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းမှ မန္တလေး-မကွေး-မန္တလေး ခရီးစဉ်နှင့် မန္တလေး- မကွေး -စစ်တွေ - မကွေး -မန္တလေး ခရီးစဉ် ဇွန် (၁၇) ရက် နှင့် (၂၄) ရက်တွင် စတင်ပေးဆွဲမည်

mdn

သတင်းစဉ်