နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေပြီး မဲပေးပိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက် ပုံစံ-၁၅ နဲ့ တင်ပြထားတဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား ၁၀၉၄၇၀ ရှိ