ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၈၃၂၇၈ ဦး‌အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ ပညာသင်ကြား