၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် ကြာသပတေးနေ့ လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်စီးဝလံဈေးနှုန်းများ

၁၀၂၀၃၀၄၀၅၀၆