၁၃၈၆ ခုနှစ် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အထူးဓမ္မသဘင်ကျင်းပမှု MRTV မှ တိုက်ရိုက် Live ထုတ်လွှင့်ပြသမည်