၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လယ်ယာထွက်ကုန်နှင့် သစ်သီးဝလံဈေးနှုန်းများ

 

mdnmdnmdnmdn