အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်းအဖြာဖြာ စာအုပ်ထွက်ရှိ