စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (စူးစမ်းလေ့လာရေးဌာနခွဲ) တွင် ခန့်ထားရန် ဖော်ပြပါရာထူးနေရာအတွက် လျှောက်ထားနိုင်

mdn