စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန (စူးစမ်းလေ့လာရေးဌာနခွဲ) တွင်ခန့်ထားရန် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာအတွက် လျှောက်ထားနိုင်

mdn