စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး နှစ်ဆင့်ချေးငွေ ရယူနိုင်ရန် တောင်သူဦးကြီးများသို့ အသိပေးကြေညာချက်