ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၃၃၉၆ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉‌ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် မတွေ့ရှိ