ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၃၄၆၃ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာမတွေ့ရှိ