ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၉၅၉၈ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၃၂၅ ဦး တွေ့ရှိ