ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၉၈၈၈ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၁၂၅ ဦး တွေ့ရှိ