ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်နှင့် နယ်ရုံးများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အငယ်တန်းစာရေး လစာနှုန်းကျပ် (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး (၃၄) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

mdn