မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်

၂-၁၀-၂၀၂၃

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ အောက်တိုဘာလ၏ (၂၄)နာရီအတွင်း ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်-

မိုး/ဇလ