မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့တွင် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် မိုးရေချိန်စံချိန်သစ်-

မိုး/ဇလ