မွန်းလွဲပိုင်း ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်း ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ 

(၃၀-၇-၂၀၁၉) မွန်းလွဲ (၁) နာရီ

 

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

FMI

11:30

11000

1:00

11000

4115

45,265,000

MTSH

11:30

3350

1:00

3350

6990

23,416,500

MCB

11:30

8200

1:00

8000

15

120,000

FPB

11:30

24500

1:00

24500

5

122,500

TMH

11:30

3050

1:00

3050

0

0

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited
MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.
MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.
FPB - First Private Bank Ltd.
TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.
( Source - Yangon Stock Exchange )