မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

 

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း

(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း

(ကျပ်)

ရှယ်ယာ

စောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး

(ကျပ်)

FMI

10:00

11,500

1:00

11,500

1,963

21,944,500

MTSH

10:00

4,000

1:00

4,000

8,625

34,500,000

MCB

11:00

8,400

1:00

8,400

11

92,400

FPB

10:00

23,000

12:00

23,000

45

1,035,000

TMH

10:00

2,850

11:00

2,850

533

1,519,050

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

(Source - Yangon Stock Exchange)