ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အကြို အထိမ်းအမှတ် အင်းလျားဆောင် ဓာတ်ပုံပြပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တတိယအကြိမ် Product Show 2019 ကျင်းပ

ခရီးသွားပြည်သူများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းရန် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းရှိ၊မရှိ ကူးတို့ဆိပ်ရှိ စက်လှေများကို စစ်ဆေး