၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့် မဲဆန္ဒနယ်များ သတ်မှတ်ကြေညာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၁၁ / ၂၀၂၀ )( ၁၁၂ / ၂၀၂၀ )( ၁၁၃ / ၂၀၂၀ )နှင့် ( ၁၁၄ / ၂၀၂၀ ) တို့အား ဇွန်လ (၂၉)ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်