ဖာပွန်  ၂  ဇူလိုင် 


ရိုက်ကူးပေးပို့သူ၊စိုင်းကျော်ဝဏ္ဏ၊တိုးဝေဇင်