ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး သင်္ဘောသား (အကူ) ဝန်ထမ်းနှင့် သင်္ဘောသား (အကူ) စက်မှုဝန်ထမ်းရာထူးနေရာများ ခေါ်ယူ

mdn