ပါဠိပထမပြန်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကို မေ ၂၆ ရက်နှင့် အစိုးရဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အောင်စာရင်း မေ ၃၀ရက် တွင်ထုတ်ပြန်မည်