သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီသာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) အနုပညာဌာနးဌာန အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) အနုပညာဌာနခွဲ (ဂီတ၊ သဘင်) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် နည်းပြရာထူးနေရာများ ခေါ်ယူ

 

mdn

 

mdn