သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များတွင် နည်းပြ/သရုပ်ပြ ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာများကို လျှောက်ထားလိုသော တက္ကသိုလ်များတွင် အခမဲ့ရယူနိုင်

 

mdnmdnmdnmdnmdn