သက်ကြီးအမျိုးသမီးများရဲ့စွမ်းပကား ဒို့များအလေးထား

ကိုကွေး (ဘူမိဗေဒ)

၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက “သက်ကြီးအမျိုးသမီးများရဲ့ စွမ်းပကား  ဒို့များအလေးထား” (The Resilience and Contributions of Older Women) ဆိုသည့်  ဆောင်ပုဒ်ကို သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါသည် လက်ရှိတည်ရှိလျက်ရှိသော မညီမျှမှုများနှင့်အတူ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်အတွင်း အရှိန်အဟုန်နှင့် ကမ္ဘာ့လူသားများ၏ ရှင်သန်ရပ်တည်မှုကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးအမျိုးသမီးများ၏ ဘဝနေထိုင်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်လျက်ရှိသည့် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာများ(Socio Economic)၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (Environmental)၊ ကျန်းမာရေး (Health)နှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု(Climate  Change) ကိစ္စရပ်များတွင် ပိုမိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ခဲ့ပါသည်။


လျစ်လျူရှုခံနေရဆဲဖြစ်

သက်ကြီးအမျိုးသမီးများသည်    နိုင်ငံရေး၊ မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေး မှုဓလေ့ဆိုင်ရာနေထိုင်မှုတို့၌ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝစွာ စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝင်နေခြင်း၊  ၎င်းတို့၏  အတွေ့ အကြုံများဖြင့်    အထောက်အကူပြုခဲ့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှု မရှိသော  ခွဲခြားခြင်းများကြောင့်    အသိအမှတ် ပြုခြင်းမခံရဘဲ  လျစ်လျူရှုခံနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုနှင့် ကျား/မရေးရာ အခြေခံ သော ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ဝိုင်းပယ်ထား၍ ခွဲခြားဆက်ဆံသည့်မူဝါဒ (Ageism)များကြောင့် နေ့စဉ်လူမှုဘဝနှင့် လူမှုဝန်းကျင်များ တွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ပါဝင်မှု၊ မျှဝေပေးမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုများကို    အထူးသဖြင့် သက်ကြီးအမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ ကို အသိအမှတ်ပြုရန် မေ့လျော့ခြင်းနှင့် အလေး ထားမှုမရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် တွေ့ရှိနေရ ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ၂၀၂၂   ခုနှစ်အတွက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာသက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့ ဆောင်ပုဒ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ဇွဲသတ္တိခံနိုင်ရည် များဖြင့် ကျော်လွှားနေသော သက်ကြီးအမျိုးသမီး များ၏ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝလှသည့် အခန်းကဏ္ဍကို ထင်ဟပ်စေမှုနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ရပ်အနေ ဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။  လူမှုစီးပွား ဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရေး ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် သက်ကြီးအမျိုးသမီးများ ပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု၊  ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းမှုများကို   အသိ အမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏စကားသံများ၊ အမြင် များနှင့် လိုအပ်ချက်များအပေါ် အရေးတယူပြုပြီး အားပေးကူညီမှုရှိသည့် ဒေသအဆင့်၊ နိုင်ငံအဆင့် နှင့် ကမ္ဘာအဆင့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ဘေးများအား   အပြည့်အဝတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို  မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန် ပြည့်စုံသောမူဝါဒများ ချမှတ်ရာ၌ အလွန်အရေးပါ သော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ သက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့သည်  သက်ကြီး ရွယ်အိုများ၏  ပါဝင်မှုကို    အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် အတွက်   မူဝါဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ    တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နေချိန်အတွင်း   သက်ကြီးအမျိုးသမီး များ၏    စကားသံများအား   လက်ခံယုံကြည်ပြီး ၎င်းတို့၏ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့်      လူမှုဝန်းကျင်အား ထောက်ပံ့ကူညီနေမှုများကို ဖော်ထုတ်ပြသသွားရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းသည်   သက်ကြီးရွယ်အိုများ အတွက်   အရေးတယူလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ပြီး အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်လာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်များ

၂၀၂၂ ခုနှစ်    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသက်ကြီး ရွယ်အိုများနေ့၏ ရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး၊  စီးပွားရေးတို့တွင်   ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး မညီမျှမှုများ တွေ့ကြုံခံစားရသော သက်ကြီးအမျိုးသမီးများ၏    ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အား မီးမောင်းထိုးပြရန် အသက်အရွယ်နှင့် ကျား/မ ကွဲပြားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်း၏ အရေးပါမှုကို အသိပညာပေးမြှင့်တင်လာစေရန်၊     အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏      အစီရင်ခံစာဖြစ်သော ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်  (Our  Common  Agenda) တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုကို သေချာစေမည့် မူဝါဒချမှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် တိုင်းတွင်  သက်ကြီးအမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက်   အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊     ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးအဖွဲ့များနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ငန်းစဉ် များ ချမှတ်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။

မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်း၌ပင် ကမ္ဘာ့ လူဦးရေသည် အံ့ဖွယ်ကောင်းအောင် တိုးပွားလာ ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်များအတွင်း လူသားတို့၏ မျှော်မှန်းသက်တမ်းသည် (၄၆) နှစ်မှ (၆၈) နှစ်အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။  တစ်ကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အသက် (၆၅) နှစ်အထက် သက်ကြီး ဦးရေ ၇၀၃ သန်းအထိရှိခဲ့ပါသည်။ အရှေ့အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသများရှိ သက်ကြီးရွယ်အို ဦးရေသည် အများဆုံးပမာဏ  ၂၆၁ သန်းအထိ ရှိခဲ့ ပြီး ယင်းနောက်တွင် ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက တို့တွင် သန်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အထိ ရှိခဲ့ပါသည်။ နောင်လာမည့်   ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်း    လက်ရှိ ဦးရေထက် နှစ်ဆခန့် ပိုမိုလာမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် သန်း ၁၅၀၀ အထိ ရောက်ရှိ လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ 

အရှေ့အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှဒေသများ တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ၂၆၁ သန်းမှ ၅၇၃ သန်းအထိလည်းကောင်း၊ မြောက် အာဖရိကနှင့် အနောက်အာရှတို့တွင် ၂၉ သန်းမှ ၉၆ သန်းအထိလည်းကောင်း၊ ဆာဟာရ-အာဖရိက နယ်မြေများတွင်  ၃၂ သန်းမှ  ၁၀၁ သန်းအထိ  လည်းကောင်း တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။

၄ ဒသမ  ၅ သန်းခန့်ရှိ

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနည်းတူ ကျွန်တော်တို့   မြန်မာ နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း သက်ကြီးရွယ်အိုတိုးပွားလာ မှုမှာ သိသာစွာပြောင်းလဲလာကြောင်း   တွေ့ရပါ သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ အသက် (၆၀) အထက် အချိုးအဆမှာ ၈ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း (၄ ဒသမ  ၅ သန်း)ခန့်ရှိကြောင်းနှင့် ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ် တွင် ၂၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ နှစ်ဆခန့် မြင့်တက် လာဖွယ်ရှိကြောင်း  ခန့်မှန်းထားသည်ကိုတွေ့ရပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ကဏ္ဍအားလုံးတွင် သက်ကြီးရွယ်အို အရေးကို ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်သွားရန်  အရေး ကြီးကြောင်း တွေ့လာရပါသည်။ 

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလက်ထက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူရမည့်အသက်ကို (၆၀) မှ (၆၂) နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးလိုက်ခြင်းသည်လည်း တိုးပွားလာသည့်  သက်ကြီးရွယ်အိုများအရေးကို နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်   ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်အတွက် တန်ဖိုးရှိသည့် လူသားအရင်း အမြစ် ထိန်းသိမ်းရာလည်းရောက်ပါသည်။

အဘွားများလည်း 
ဦးဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်

တိုးပွားလာသော    သက်ကြီးရွယ်အိုများကို နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက်   မည်ကဲ့သို့   ရယူဆောင်ရွက် ရမည်ဆိုသည့် မူဝါဒများ၊   လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် ဆောင်ရွက်နေကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။   ထို့ကြောင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည်    သက်ကြီးရွယ်အို ဆိုင်ရာ မူဝါဒရေးဆွဲခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုဥပဒေကို ရေးဆွဲခြင်း၊   သက်ကြီးလူမှုရေးပင်စင်ကို   လူမှု ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး   အစီအစဉ်အောက်မှ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ စေတနာရှင်များ တည်ထောင် ထားပြီး အသိအမှတ်ပြုပြီးသော    ဘိုးဘွားရိပ်သာ များအား   ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်   သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီး     ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ ဖြစ်သည့်  မသန်စွမ်းသူများ၊   အခြားသောအုပ်စု များအား    တက်ကြွစွာပါဝင်စေသော အဖွဲ့ပုံစံဖွဲ့စည်း ထားသည့် လူမှုအားမာန်အဖွဲ့များ (Inclusive Self- Help Groups - ISHGS)ကို   ထောက်ပံ့ပေးသည့်  လုပ်ငန်းများ  ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းများတွင် သက်ကြီးအဘိုးများနည်းတူ   အဘွားများလည်း ဦးဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

အဆိုပါအစီအစဉ်သည် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန နှင့်    အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသက်ကြီးရွယ်အိုများ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့   ၂၀၀၉   ခုနှစ်ကစတင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော   သက်ကြီးသူချင်း ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (Older People Self-Help Group- OPSHG) ပုံစံမှ အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာများအခြေခံသော အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လှုပ်ရှားနိုင်သော၊       ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများက မိမိဒေသအလိုက် အသေး စား ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ   ဆောင်ရွက်ပြီး  ရရှိလာ သော အကျိုးအမြတ်များကို သက်ကြီးရွယ်အိုအပါ အဝင် ကျေးရွာရှိလိုအပ်သောနေရာများတွင် ထည့်ဝင် ဆောင်ရွက်ပေးသောအစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါအဖွဲ့ထဲ၌ အခြားသောထိခိုက်လွယ် အုပ်စုဖြစ်သည့် မသန်စွမ်းအုပ်စုများ၊ လူငယ်အဖွဲ့ များ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်   ပိုမို ကျယ်ပြန့်သော    လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို     ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ 


ရပ်ရွာအကျိုးပြုပုံစံတစ်ခုဖြစ်

အဆိုပါလူမှုအားမာန်အဖွဲ့ (ISHG)   အဖွဲ့ဝင် လူကြီးလူငယ်များ အပြန်အလှန်   မှီခိုလုပ်ဆောင် ခြင်းဖြင့် သက်ကြီးသက်ငယ်များအကြား ပိုမိုနားလည် စေခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါ သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတပညာရပ်များနှင့် လူငယ်တို့ ၏ လုပ်အားပေါင်းစပ်ထားသည့်   ရပ်ရွာအကျိုးပြု ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃   ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်   ဘိုးဘွားရိပ်သာ ၉၂ ခုအတွက်   ဆန်ဖိုးငွေစရိတ်၊    ဝတ်စုံစရိတ်၊ ဂေဟာမှူးလစာများအတွက် ၃၁၄ ဒသမ ၁၁၂ သန်း၊  ISHG အဖွဲ့ဝင်တစ်ဖွဲ့လျှင် ၁၀ သိန်းနှုန်းဖြင့် ၂၂၂ သန်း၊ အသက် (၈၅) နှစ်အထက် ဘိုးဘွား ၂၃၂၇၀၃ ဦးအား  ၁၄၀၇၅ ဒသမ ၀၁၀ သန်း    ထောက်ပံ့ပေး လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ISHG အဖွဲ့  ၂၂၂ ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး  ၆၀၀ အထိ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်  စီစဉ် ထားသည်။

နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ တိုးပွားလာသော သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်  မူဝါဒများ၊   မဟာ ဗျူဟာများ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာငွေပေါ်မူတည်၍ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း  တွေ့ရသည်။

စွမ်းရည်များ ကျန်ရှိနေသေး

သက်ကြီးရွယ်အိုအများစုမှာ ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည် များ ကျန်ရှိနေသေးသည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဒေသ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် လက်တွဲဆောင်ရွက် နေရမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် သက်ကြီးအမျိုးသမီးများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း မေ့ထား၍မရပါ။ အိမ်ထောင်စု တွင်လည်းကောင်း၊ ရပ်ကွက်များတွင်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်းကောင်း အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူများကို စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိဟု ထင်မြင် ကာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မပေးလိုကြပါ။ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးအမျိုးသမီးများကို ပိုမိုခွဲခြားလေ့ရှိကြပြီး ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေလိုခြင်းမရှိကြပါ။    သို့သော် ထိုသက်ကြီးအမျိုးသမီးများသည်   သက်ဆိုင်ရာ မိသားစု၊ ဒေသရပ်ရွာအကျိုးအတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက် နေမှုများ၊ ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်ရေး   ကြိုးပမ်းနေမှု များကို အလေးမမူမိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ယွင်းမှုများကြောင့် ခံစားရသည့် လူမှုအခက် အခဲများ၊ ဘေးအန္တရာယ်များ၊   ပဋိပက္ခများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည့် အခက်အခဲများကို  ကျော်လွှား ရာတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏စွမ်းရည်ကို  ရယူ အသုံးချနိုင်ရေးနှင့်အခန်းကဏ္ဍကို သေချာထည့်သွင်း နေရာပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်ထောင်စုအလိုက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက အစ အိမ်ထောင်မှုထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း အပါ အဝင် အရေးပါသောလုပ်ငန်းများကို သက်ကြီးအမျိုး သမီးများ    ဦးဆောင်ပါဝင်     ဖြေရှင်းပေးလျက် ရှိနေသည်။ 
ယခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့ ဆောင်ပုဒ်သည်  အဆိုပါသက်ကြီးအမျိုး သမီးများ၏ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုနှင့် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေလိုခြင်း
မရှိကြောင်းတွေ့ရ

ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် အဘိုးအဘွားများကို တန်ဖိုးထားအလေးထားကြသည်မှာ   ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။   သို့သော်    စေတနာဖြင့် လည်းကောင်း၊ စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဟု   ထင်မြင်၍ လည်းကောင်း ရပ်ရေးရွာရေးများနှင့် မိသားစုရေးရာ များတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများ အထူးသဖြင့် သက်ကြီး အမျိုးသမီးများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေလိုခြင်း မရှိ ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ထိုအခါ ဘေးဖယ်ကာ အပို ဖြစ်သွားပြီး   ၎င်းတို့တွင်  တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်များ ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးကာ ခွဲခြားဆက်ဆံရာလည်း ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ ဒေသရပ်ရွာအကျိုး၊    မိသားစုအကျိုး ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် သက်ကြီးသက်ငယ် အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်    သက်ကြီးများ၏ ဆင်ခြင်တုံတရား၊ အတွေ့အကြုံကို  လူငယ်တို့၏ စွမ်းအားများနှင့်ပူးပေါင်းပြီး    ဆောင်ရွက်ပါက အကျိုးရလဒ်ကောင်းများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

နိဂုံးချုပ်တင်ပြရပါလျှင် မိသားစုအလိုက်၊ ဒေသ ရပ်ရွာအလိုက်  တိုးပွားလာသော သက်ကြီးရွယ်အို များအရေးကို   အပြုသဘောဂုဏ်ဆောင်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်သကဲ့သို့    ယင်းကို   တာဝန် တစ်ရပ်အဖြစ် ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်နည်းအားဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သက်ကြီး အမျိုးသမီးများ၏  ဘဝတစ်လျှောက်    မိသားစု အလိုက်၊    ဒေသရပ်ရွာအလိုက်    ပေးဆပ်ခဲ့မှုများ၊ အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားပြီး ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုများကို အလေးထား အသိအမှတ်ပြု ကြရင်း သက်ရွယ်စုံညီလူ့ဘောင်ဆီသို့ ချီတက်ကြ ပါစို့ဟု ပြောကြားအပ်ပါသည်။           ။