သမိုင်းဝင်ဆံတော်ရှင် ကျိုက်သိရီ ဓမ္မသိုက်စေတီတော်စာအုပ် ထွက်ရှိ