သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူး (၃၁) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
mdn
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ နေပြည်တော် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာ နောက်ဆုံး လျှောက်ထားရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်
mdn
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စာရင်းကိုင် (၂) ရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူ
သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူး (၂၀)နေရာအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

mdn

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ ဝန်ထမ်းများလျှောက်လွှာခေါ်ယူ
mdn
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ နေပြည်တော်၊ အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲများ ကျင်းပမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာ နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ် ထုတ်ယူနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာ
mdn