မန္တလေးမြို့ရှိ ကြေးသွန်းလုပ်ငန်းများတွင် ဆင်းတုတော် အော်ဒါအပ်နှံသူများနှင့် ပုံတူရုပ်ထုအပ်နှံသူများပြားကာ အရောင်းအဝယ်ကောင်းနေ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန (စူးစမ်းလေ့လာရေးဌာနခွဲ) တွင် ခန့်ထားရန် ဖော်ပြပါရာထူးနေရာအတွက် လျှောက်ထားနိုင်
mdn
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဦးစီးဌာန (စူးစမ်းလေ့လာရေးဌာနခွဲ) တွင်ခန့်ထားရန် အောက်ဖော်ပြပါ ရာထူးနေရာအတွက် လျှောက်ထားနိုင်
mdn
ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၆၁) နေရာ အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ကိုက်ညီသူများလျှောက်ထားနိုင်
mdn
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန လျှောက်လွှာခေါ်ယူ