ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၀၈၀၄ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၂၆၂ ဦး တွေ့ရှိ