ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၂၁၉၈ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၃၉၀ တွေ့ရှိ