နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြရာဝယ်

 

 

ဦးရွှေဦး

 

နိုင်ငံရေးပါတီဆိုသည်မှာ  “စစ်မှန်၍ စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို   ယုံကြည်လက်ခံ၍ နိုင်ငံရေးဝါဒသဘောတရား တစ်ရပ်အပေါ်တွင် အခြေခံပြီး မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကော်မရှင်က တည်ထောင် ခွင့်ပြုထားသော အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုသည်။       

 

တစ်နည်းအားဖြင့်  ‘ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အရွယ်ရောက်ပြီးသား နိုင်ငံသားအများစု သို့မဟုတ် အားလုံးကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ် များအား ပြည်သူ့ထောက်ခံမဲဖြင့် နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင် ခွင့်ရလာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီ၏ အခြားလုပ်ငန်းများအနက် သဘောတရားရေး သင်တန်းပေးခြင်း  သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးဝါဒသဘောတရားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည့် ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံတို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း  ပါဝင်ပါသည်။  ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများတွင် တိကျပြတ်သားသော ‘ခေါင်းဆောင်မှု၊ ‘အဖွဲ့အစည်းပုံသဏ္ဌာန်၊ ‘နိုင်ငံရေး သဘောတရား သို့မဟုတ် ‘လမ်းစဉ်တို့ တည်ရှိသောကြောင့် စနစ်ကျနသော အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီသည် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ဦးတည်ချက်ထားရှိသော၊ နိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးသစ္စာကို စောင့်သိရိုသေသော၊  စစ်မှန်၍  စည်းကမ်းပြည့်ဝသည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးသော နိုင်ငံရေးပါတီများ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ  ၄၁၉  အရ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

 

ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်

 

လက်ရှိတည်ရှိနေသော နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် အသစ်ပြဋ္ဌာန်းသည့်  နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေအရ  ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း  ၆၀  အတွင်း ကော်မရှင်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့်အညီ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြန်လည်လျှောက်ထား ရပါမည်။ လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်ပါမည်။ နိုင်ငံရေးပါတီ အသစ် စတင်တည်ထောင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီများ  မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့်အညီ  ပါတီတည်ထောင်ခွင့်နှင့်  ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

ပါတီဝင်အင်အား

 

ပါတီဝင်အင်အားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယခင်ဥပဒေတွင် ပြည်ထောင်စု တစ်ဝန်းလုံးစည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ရက်မှစတင်၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင်အင်အား  ၁၀၀၀၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း  စည်းရုံးမည့်ပါတီဖြစ်ပါက ပါတီဝင်အင်အား ၅၀၀ စည်းရုံးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဥပဒေအသစ်တွင် ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး စည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့် နေ့ရက်မှစတင်၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင်အင်အား တစ်သိန်း၊  တိုင်းဒေသကြီး/  ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း  စည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်ပါက ပါတီဝင်အင်အား  ၁၀၀၀  စည်းရုံးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး စည်းရုံးမည့်ပါတီအတွက် ပါတီဝင်အင်အား တစ်သိန်းဆိုသည်မှာ မြို့နယ် ၃၃၀ အတွက် တစ်မြို့နယ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၃၀၃ ဦးသာ စည်းရုံးရမည့်သဘောဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် တစ်ခုအတွင်း စည်းရုံးမည့်ပါတီဖြစ်ပါက ပါတီဝင်အင်အား ၁၀၀၀ ဆိုသည်မှာ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်းပြည်နယ်ကဲ့သို့ လူဦးရေနည်းပါးသည့် ပြည်နယ်များရှိ တိုင်းရင်းသားပါတီများအတွက် သင့်လျော်သော အရေအတွက်ဖြစ်ပါသည်။

 

ပါတီရန်ပုံငွေစာရင်း

 

ပါတီရန်ပုံငွေစာရင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခင်ဥပဒေတွင် ထားရှိရမည့် ပါတီရန်ပုံငွေ သတ်မှတ်ချက် မပါရှိသော်လည်း ယခုဥပဒေတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ပါတီရန်ပုံငွေစုဆောင်းမှုနှင့် သုံးစွဲမှုစနစ်တကျ ဖြစ်စေရန်၊ စနစ်တကျစစ်ဆေးခံနိုင်ရန်တို့အတွက် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်ပါက ပါတီရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်ပါက ပါတီရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကိုလည်းကောင်း မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးကြောင်း အထောက်အထားနှင့်အတူ တင်ပြရန်ကို တွေ့ရှိပါသည်။

 

ပါတီရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

 

ပါတီရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်က သက်ဆိုင်ရာပါတီများကို ကြီးကြပ်ရန်နှင့် အဆင်ပြေစွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ပါတီများအနေဖြင့်လည်း ပါတီလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တို့အတွက် ပါတီရုံးခန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လာမည့်အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ပါ၍ မဲဆန္ဒနယ်များကို PR စနစ်ဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ PR စနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ယခင်မဲဆန္ဒ နယ်များ လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး စည်းရုံးမည့်ပါတီအနေဖြင့် မဲဆန္ဒနယ်ထက်ဝက်တွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်မှ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပါတီရုံးခန်းများကို မဖြစ်မနေ ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပါတီမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး စည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်လျှင် မြို့နယ်အားလုံး၏ထက်ဝက်တွင် ပါတီရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် မြို့နယ် ၃၃၀ ၏ထက်ဝက် ၁၆၅ မြို့နယ် တွင် ပါတီရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌ စည်းရုံးမည့်ပါတီဖြစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အတွင်း မြို့နယ် ငါးမြို့နယ်တွင် ပါတီရုံးခန်း များ ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် အနည်းဆုံးမဲဆန္ဒနယ်

 

ယခင်ဥပဒေတွင် အနည်းဆုံးမဲဆန္ဒနယ် သုံးနယ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုပါက ပါတီဖျက်သိမ်းခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုပြောင်းလဲကျင့်သုံးမည့် အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်အခါ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးစည်းရုံးမည့် ပါတီများက မဲဆန္ဒနယ်အားလုံး ၏ ထက်ဝက်တွင်လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တစ်ခု အတွင်း စည်းရုံးမည့်ပါတီများက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင်လည်းကောင်း ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

 

နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ပါတီတည်ထောင်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်၍ အနိုင်ရရှိပြီး ဥပဒေပြုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့်ပါတီ သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသ ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည့်ပါတီများ အလိုက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထိုက်သင့်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရေအတွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

 

အချုပ်ဆိုရလျှင် ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့် ပါတီများအနေဖြင့် ပါတီရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ရှိရမည့်အပြင် ပါတီထူထောင်ရန် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှစတင်၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင်အင်အား တစ်သိန်းစုဆောင်းရန်နှင့် ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း ပါတီရုံးခန်းကို မြို့နယ်အားလုံး၏ အနည်းဆုံးထက်ဝက် ဖြစ်သည့် ၁၆၅ ရုံး ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် စည်းရုံးမည့်ပါတီများသည် ပါတီရန်ပုံ ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ နှင့် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့် နေ့မှစတင်၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင်ဦးရေအနည်းဆုံး ၁၀၀၀ နှင့်ပါတီ ရုံးခန်း ငါးရုံး ဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပါတီများ ထူထောင်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသည့် ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်အသီးသီးနှင့် အစိုးရအဖွဲ့များတွင် မိမိတို့ကိုထောက်ခံသည့် ဆန္ဒမဲများအရ ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်လာနိုင်သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါသည်။

 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအမည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စု တစ်ဝန်းလုံးအတွက် စည်းရုံးမည့်ပါတီ ၃၂ ပါတီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် တစ်ခုအတွင်း၌ စည်းရုံးမည့်ပါတီ ၁၇ ပါတီ စုစုပေါင်း ၄၉ ပါတီ ရှိပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အတွင်းစည်းရုံးမည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် အခြားတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ်အတွက် တစ်သီးပုဂ္ဂလများအနေဖြင့်လည်း သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။

 

နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ခိုင်မာတောင့်တင်းသောပါတီများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် မူဝါဒတူညီသော ပါတီငယ်များစုစည်း၍ ယခုထက် ပိုမိုကျစ်လျစ်ခိုင်မာစွာ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပြီး ပြည်သူလူထု အတွင်း ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ စည်းရုံးလျက် စုစုစည်းစည်း ခိုင်ခိုင်မာမာဖြင့် ပြည်သူလူထုနှင့် အေးအတူပူအမျှ လက်တွဲပြီး နိုင်ငံတော်ကို ဦးဆောင်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အပြောကောင်း၊ အလုပ်ကောင်း၊ မူဝါဒ ကောင်းကောင်းဖြင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ အားကောင်း မောင်းသန် ဆောင်ရွက်ကြစေလိုပါသည်။

 

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ပယ်ဖျက်ခံရမည်

 

နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုသည် အောက်ပါအကြောင်းကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့် ငြိစွန်းလျှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ပယ်ဖျက်ခံရမည်ဖြစ်သည်ကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါသည် -

- ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ထိခိုက်စေသည့်ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခြင်း၊

- တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အေးချမ်းသာယာရေးကို ထိခိုက်စေသည့် ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခြင်း၊

- ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာမှု မရှိခြင်း၊

- လူမျိုးရေး သို့မဟုတ် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် လူအများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် သိက္ခာနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ရေးသားမှု၊ ဟောပြောမှု၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုပြုလုပ်ခြင်း၊

- ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊

- နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခု၏ အစိုးရ သို့မဟုတ် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံမှ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ အခြားအထောက်အပံ့ တို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ယင်းတို့၏ ဩဇာခံပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခြင်း၊

- တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မတရားအသင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း အဖြစ်လည်းကောင်း ကြေညာခံရခြင်း၊

- နိုင်ငံတော်အား လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်နေသော သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်သည်ဟု နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်သော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ် များ သို့မဟုတ် မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာခံရသော အဖွဲ့အစည်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အားပေးကူညီခြင်း၊

- နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေး၊ အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ ပစ္စည်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခြင်း။

 

နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်သည် ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ဦးတည်ချက်ထားရှိရပါမည်။ နိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးသစ္စာကို စောင့်သိရိုသေရပါမည်။ ထို့ပြင် စစ်မှန်၍စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရပါမည်။ နိုင်ငံရေး ပါတီများသည် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတစွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်၍ နိုင်ငံ့တာဝန်ကို လွှဲပြောင်းရယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရပါသည်။